Montáže STA, antény, satelity, pozemní a satelitní přijímače a TV technika


ČTU - uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

07.05.2010 15:31

 

 

 

Uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě ČTU

Český telekomunikační úřad požaduje

uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě (ke splnění povinnosti

dané § 73 odst. 7 a 8 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je podle § 73 odst. 7 Zákona povinen

uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a oznámit Úřadu typy rozhraní, která nabízí pro

připojení přístrojů, a jejich technické specifikace.

ČTU_oznameni_specifikace rozhraní v telek.síti.doc (27,5 kB)

—————

Zpět